Hồ bơi vô cực gia đình chị Thảo Tân Uyên

Khởi công xây dựng hồ bơi gia đình nhà chị Thảo – Tân Uyên – Bình Dương

Đơn vị thiết kế & thi công : Công ty thiết kế xây dựng hồ bơi Saigonpoolspa

Những hình ảnh ngày đầu thi công

hồ bơi gia đình chị Thảo
hồ bơi gia đình chị Thảo

 

 

Hồ bơi vô cực gia đình
Hồ bơi vô cực gia đình
Đội ngũ kỹ sư xây dựng hồ bơi gia đình
Đội ngũ kỹ sư xây dựng hồ bơi gia đình
Hồ bơi vô cực
Hồ bơi vô cực
Hồ bơi gia đình chị Thảo Tân Uyên
Hồ bơi gia đình chị Thảo Tân Uyên
Xây bể bơi gia đình
Xây bể bơi gia đình
Hồ bơi vô cực gia đình chị Thảo Tân Uyên
bể bơi gia đình
Hồ bơi vô cực gia đình chị Thảo Tân Uyên
Xây dựng bể bơi gia đình
Hồ bơi gia đình
Hồ bơi gia đình

Còn nữa >>