Hồ bơi vô cực gia đình chị Thảo Tân Uyên

Khởi công xây dựng hồ bơi gia đình nhà chị Thảo - Tân Uyên - Bình Dương

Đơn vị thiết kế & thi công : Công ty thiết kế xây dựng hồ bơi Saigonpoolspa

Những hình ảnh ngày đầu thi công

hồ bơi gia đình, bể bơi gia đình, xây dựng hồ bơi gia đình

hồ bơi gia đình chị Thảo

 

hồ bơi gia đình, bể bơi gia đình, xây dựng hồ bơi gia đình

hồ bơi gia đình, bể bơi gia đình, xây dựng hồ bơi gia đình

hồ bơi gia đình, bể bơi gia đình, xây dựng hồ bơi gia đình

hồ bơi gia đình, bể bơi gia đình, xây dựng hồ bơi gia đình

hồ bơi gia đình, bể bơi gia đình, xây dựng hồ bơi gia đình

hồ bơi gia đình, bể bơi gia đình, xây dựng hồ bơi gia đình

hồ bơi gia đình, xây dựng hồ bơi, thi công hồ bơi, xây dựng hồ bơi gia đình, thi cong be boi gia dinh, thiet ke ho boi gia dinh

hồ bơi gia đình, xây dựng bể bơi gia đình, thi công hồ bơi gia đình

Còn nữa >>