Cung cấp lắp đặt thiết bị lọc tuần hoàn bể bơi gia đình

Công trình: Hồ bơi sân thượng gia đình

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt thiết bị lọc bể bơi hoàn thiện

Năm thực hiện: 03/2018

Đơn vị thi công: Saigonpoolspa

Địa chỉ: Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Thiết bị cung cấp: Emaux

thi công lắp đặt máy lọc bể bơi
thi công lắp đặt máy lọc bể bơi
thi công lắp đặt máy lọc tuần hoàn bể bơi
thi công lắp đặt máy lọc tuần hoàn bể bơi
cung cấp thiết bị bể bơi lọc
cung cấp thiết bị bể bơi lọc
Khoan thi công đường ống lọc nước bể bơi
Khoan thi công đường ống lọc nước bể bơi

 

……Đang cập nhật…