Về chúng tôi (meet us) saigonpoolspa là một tập thể làm việc gắn kết, có tinh thần làm việc nghiêm túc với những quy trình được đưa ra một cách bài bản đúng khoa học.

Đồng hành và nhất quán trong Team chúng tôi – our people là vì chất lượng công trình và sự hài lòng của quý khách là định hướng phát triển trong dài hạn của chúng tôi.

Các thành viên trong công ty hồ bơi saigonpoolspa gồm những ai – Who we are:

  1. Ceo Văn Duy – Kỹ sư trưởng kiêm phụ trách lãnh đạo công ty
  2. Lê Đình Thảo – Kỹ giám sát công trình
  3. Nguyễn Cao Tuấn – Kỹ sư điện nước cho hệ thống

 

Duy

Ceo Văn Duy

CEO & Founder

Ceo Văn Duy là Kỹ sư trưởng và là người lãnh đạo công ty.

ceovanduy@gmail.com

Thảo

Lê Đình Thảo

Kỹ sư giám sát công trình

là người chuyên giám sát thi công tại công trình của các công nhân.

Tuấn

Nguyễn Cao Tuấn

Kỹ sư hệ thống điện nước

là người thiết kế cấp thoát nước cho hồ bơi và giám sát cho các công nhân làm đúng theo bản vẽ sơ đồ.