Trang chủ > Hồ bơi Công cộng (Public pools)

Hồ bơi Công cộng (Public pools)

Bao gồm các công việc tư vấn thiết kế, thi công xây dựng hồ bơi trường học, cung cấp các giải pháp về tài chính và đề án xã hội hoá liên doanh liên kết hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp tạo ra phổ cập bể bơi trong việc giảng dạy môn bơi lội trong nhà trường